De vogel heeft (nog g)een naam!

Vrijdag 27 februari 2015 - Ai, de wedstrijd is voorbij en de jury heeft zich gebogen over alle ingestuurde namen (waarvoor dank!!), maar DE naam zit er nog niet bij.

Niet getreurd! We verlengen de inlevertijd en gaan de wedstrijd ook openstellen voor iedereen die op De Rotonde zit, dus ook voor het personeel en stagiaires :-)

Wordt vervolgd ...

samen een eigen wijze weg vinden