De Rotonde en Auris De Spreekhoorn bundelen krachten

Woensdag 15 juli 2015 -

BREDA - Leren Op School met een Taal Ontwikkelings Stoornis is niet vanzelfsprekend. Daarom bundelen De Rotonde en Auris De Spreekhoorn de krachten om een optimale onderwijskans te bieden aan leerlingen met een Taal ontwikkelingsstoornis (TOS).

Begin volgend schooljaar gaan tien Spreekhoorn leerlingen, met een taalontwikkelingsstoornis, onderwijs volgen op De Rotonde. De afgelopen tijd vond intensief overleg plaats tussen beide scholen om te komen tot een overeenkomst.

In de samenwerking is opgenomen dat een docent van De Spreekhoorn de twee docenten van De Rotonde gaat ondersteunen onder andere door de lessen voor te bespreken. Hierdoor vindt specifieke expertise overdracht plaats die nodig is om de leerlingen optimaal te kunnen begeleiden. De oud leerlingen ontvangen tijdens de lessen ook begeleiding van deze docent.

De samenwerking heeft onder andere als voordeel dat deze leerlingen, die anders veel reistijd zouden hebben om naar school te gaan, nu dichtbij huis onderwijs kunnen volgen.
samen een eigen wijze weg vinden