Project "sociale vaardigheden" i.s.m. Avans Hogeschool

Dinsdag 15 september 2015 - In de maanden september en oktober gaan 2e-jaars studenten SPH van Avans Hogeschool Breda een workshop sociale vaardigheden ontwikkelen en verzorgen voor onze 1e- en 2e-klas leerlingen. Zij doen dit in nauwe samenwerking met de mentoren van de groepen.

Voor de studenten van Avans is dit een belangrijke opdracht voor hun studie. Zij worden gedurende het proces begeleid door docenten en 4e-jaars studenten van Avans Hogeschool.

De workshops (twee per klas) worden in de eerste week na de herfstvakantie op de locatie van Avans gegeven. Meer informatie over dit project kunt u krijgen via de mentor van uw kind.

samen een eigen wijze weg vinden