De rekentoets

Vrijdag 9 oktober 2015 -

Beste leerlingen, ouders, collega’s,

Afgelopen week discussieerde de Tweede Kamer over de rekentoets. Het lijkt erop dat er nu een meerderheid is om die toets niet te laten meetellen in de slaag-zakregeling van het eindexamen 2015-2016 voor vmbo, mavo en havo, maar wel voor het vwo. Dat is in afwijking van de regels die tot nu toe golden.

Overigens: voor de scholen in Nederland en dus ook voor De Rotonde tellen niet de discussies in de Tweede Kamer, maar de mededelingen die wij hierover krijgen van het Ministerie.

Tot wij een officiële brief hebben ontvangen waaruit blijkt dat de regels rond het eindexamen wijzigen, blijven wij de huidige regels  natuurlijk ongewijzigd toepassen.

Het lijkt erop dat rekenen een andere plek gaat krijgen. Zoals het er nu uitziet is het straks voor vmbo geen onderdeel meer van de slaag-zakregeling.

Het wordt daarbij voor onze school niet onbelangrijk: het cijfer voor rekenen blijft op de cijferlijst staan, het zou best kunnen dat vervolgopleidingen wel eisen aan het cijfer gaan stellen of er consequenties aan verbinden - en het zou ook best kunnen dat over een paar jaar de regeling toch weer anders wordt.

We moeten dat afwachten, en in die afwachting blijven we op De Rotonde ons rekenonderwijs gewoon goed doen.

Met vriendelijke groet,

Mak Nobelen
Directeur De Rotonde

samen een eigen wijze weg vinden