Pilot boeken inleveren voor 4e-jaars

Donderdag 24 maart 2016 -

De Rotonde doet dit jaar mee met de pilot van Van Dijk Boeken. Dat betekent dat onze eindexamenleerlingen hun boeken niet op school inleveren. Van Dijk gaat deze leerlingen benaderen en uitleggen hoe ze de boeken per post kunnen inleveren. Het versturen zal kosteloos zijn.

De pilot is alleen bedoeld voor onze 4e-klassen leerlingen. De leerlingen van klas 1v t/m klas 3 leveren hun boeken op school in op woensdag 20 juli a.s.

samen een eigen wijze weg vinden