Magister nieuws

Dinsdag 17 mei 2016 -

Beste ouders/verzorgers,

 

Sinds enkele maanden hebben we op de VMBO-scholen  van ROC West-Brabant Magister in gebruik. Op dit moment kunt u via internet of via de Magister 6 app de vorderingen van uw zoon/dochter/pupil volgen:

  • u kunt de aanwezigheid inzien,
  • zien wat het huiswerk is
  • ook het rooster is zichtbaar
Wellicht heeft u via het ‘vandaag’ scherm al mededelingen kunnen lezen en misschien ook al e-mails van de school ontvangen vanuit Magister. Ook de leerlingen zelf hebben via internet of hun smart Phone inzage in deze gegevens.

Over het algemeen horen we van ouders en leerlingen positieve berichten over Magister. De invoering van Magister wordt regelmatig besproken in de Centrale Ouderraad.

De komende periode gaan we meer mogelijkheden van Magister in gebruik nemen:
 
  • het leerlingvolgsysteem (LVS) wordt ingericht
  • ook gaan we in de loop van volgend schooljaar werken met de elektronische leeromgeving (ELO) van Magister
Wij zullen u de komende tijd zo goed mogelijk op de hoogte te houden van de ontwikkelingen rondom Magister. Ook zullen wij u informeren over nieuwe mogelijkheden en nieuwe updates van bijvoorbeeld de app.

Met vriendelijke groet,Peter van Vessem
Projectleider implementatie Magister
 
samen een eigen wijze weg vinden