Lesroosterwijziging 21 november

Dinsdag 15 november 2016 -

Beste ouder(s)/verzorger(s),

In verband met leerlingbesprekingen zijn het lesrooster en de lestijden voor maandag 21 november aangepast:

1e lesuur: 08:35-08:45

2e lesuur: 08:45-09:25

3e lesuur: 09:25-10:05

4e lesuur: 10:25-11:05

5e lesuur: 11:05-11:45

Het 6e en 7e lesuur komt te vervallen.

Met vriendelijke groet,

E. Romers, teameider onderwijs

samen een eigen wijze weg vinden