Roosterwijzigingen 21, 22 en 23 december

Donderdag 15 december 2016 -

1. Op woensdag 21 december gaan we met alle onderbouw leerlingen naar het Glazen Huis van Serious Request. We gaan daar de opbrengst van alle acties afgeven en doen dit uiteraard op een ludieke manier. In de ochtend hebben de leerlingen de eerste 3 uur les. Kort na de kleine pauze wandelen we met zijn allen naar de Grote Markt in Breda. We verwachten rond 14:30 uur weer terug op school te zijn, waarna alle leerlingen naar huis mogen. Leerlingen mogen niet in de stad achterblijven.

2. Het eerder in de agenda vermelde verkorte rooster op donderdag 22 december a.s. komt te vervallen. In plaats hiervan vervallen deze dag alle 8e lesuren.

3. Op vrijdagochtend 23 december ontbijten we met alle onderbouwleerlingen in onze aula en houden we aansluitend een kerstdisco. Aanvang: 09:00 uur, einde 11:30 uur.

samen een eigen wijze weg vinden