Onverhoopte lesuitval uitgelegd

Vrijdag 27 oktober 2017 -

Beste ouder/verzorger,

Om lesuitval tot een minimum te beperken, hebben wij een aantal collega’s met een toezichtsuur in hun rooster en één invalkracht. Helaas blijkt dat in de praktijk niet altijd toereikend en helaas laat onze formatie ook niet toe dat we in meer lesopvang kunnen voorzien. Daarbij in acht genomen dat onze doelgroep niet goed zelfstandig en zonder toezicht kan werken, zijn we soms gedwongen om de leerlingen naar huis te sturen. Dat neemt niet weg dat iedere leerling zelf de keuze kan maken om op school te blijven en in de aula te wachten op de laatste zoemer of een taxi. Er is in onze aula altijd enig toezicht van minimaal één van onze medewerkers.

Met vriendelijke groet,
Directie De Rotonde

samen een eigen wijze weg vinden