Ik vertrek ..

Vrijdag 19 januari 2018 -

Beste leerlingen, ouders/verzorgers,

Hierbij stel ik u op de hoogte van het voorgenomen vertrek van de heer Romers, teamleider Onderwijs op De Rotonde. Hij gaat per1 september 2018 met keuzepensioen.

De heer Romers is vanaf 1984 verbonden aan De Rotonde. Ook zal hij dit schooljaar zijn 40 jarig jubileum vieren. Het grootste deel van die 40 jaar heeft hij een waardevolle bijdrage geleverd aan de uitvoering van leiding geven aan onderwijs en begeleiding aan leerlingen met een bijzondere ondersteuningsvraag.

We gaan hem missen!

Voor de school start vanaf volgende maand het proces van werving voor een nieuwe leidinggevende die de heer Romers zal opvolgen.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Mak Nobelen

Directeur

samen een eigen wijze weg vinden