Aanmelden

Aanmelden VMBO
Bent u enthousiast over de Rotonde? Meld uzelf dan samen met uw zoon/dochter aan voor onze school door het aanmeldformulier in te vullen. Het volledig ingevulde en ondertekende aanmeldformulier kunt u versturen naar:

De Rotonde
t.a.v. Administratie
Groene woud 2
4834 BC Breda

U kunt het getekende aanmeldformulier ook scannen en e-mailen aan: j.akkermans@rocwb.nl. Na ontvangst van het formulier wordt u uitgenodigd voor een gesprek bij ons op school. De procedure m.b.t. de aanmelding zal dan verder worden toegelicht.

Toelating
Bij de toelating is het advies van de basisschool leidend. Een leerling wordt toegelaten op de leerweg die de basisschool adviseert. Als het resultaat van de eindtoets bekend is, kan de basisschool het schooladvies naar boven bijstellen en kan de leerling op het hogere niveau toegelaten worden.

Na aanmelding kan een leerling opgeroepen worden voor aanvullend onderzoek. Dat onderzoek is dan nodig om te bepalen of een leerling in aanmerking komt voor leerwegondersteuning. Dit aanvullend onderzoek wordt niet betrokken bij het besluit over toelating en plaatsing.

Leerwegondersteunend onderwijs (LWOO)
De Rotonde kan voor alle leerwegen leerwegondersteunend onderwijs aanbieden. Voor een leerling die daarvoor in aanmerking komt zal De Rotonde bij het Regionale Samenwerkingsverband Breda een aanwijzing LWOO en/of PRO aanvragen. Wanneer een leerling niet voldoet aan deze criteria wordt een Arrangement Specifieke School aangevraagd bij het Regionale Samenwerkingsverband Breda.

samen een eigen wijze weg vinden