Ontwikkeluur

Op De Rotonde staat er een speciaal vak op het lesrooster in klas 1V, 1 en 2: ontwikkeluur. Tijdens dit staat de zorgbehoefte van iedere leerling centraal. Dit doen we op verschillende manieren:

Tijdens het ontwikkeluur bevordert de leerling op planmatige wijze zijn begrip en inzicht in de eigen problematiek en die van zijn of haar klasgenoten. Dit doen we door middel van het houden van spreekbeurten over het kind zelf, de reden waarom de leerling op een LWOO locatie zit, de talenten van de leerling en waar de leerling de komende jaren aan wil werken.

De leerling neemt tijdens dit uur deel aan het opstellen en uitvoeren van het eigen handelingsplan (IHP). Tijdens het ontwikkeluur voert de mentor gesprekken met de leerling over waar de leerling aan wil werken. Dit wordt vastgelegd in het handelingsplan dat de leerling aan ouders zelf presenteert. De leerling en mentor evalueren regelmatig d.m.v. een logboek in de ontwikkelmap hoe het gaat met de vastgestelde doelen.

De leerling werkt m.b.v. dit handelingsplan tijdens dit uur individueel en klassikaal aan doelen die de 'eigen wijze' weg van de leerling stimuleert. Na de periode van kennismaking in de klas en het houden van de spreekbeurten worden de leerlingen verdeeld in moduleonderdelen. Er is een scala aan modulen waar de leerling aan kan meedoen: uitdrukkingsvaardigheden, studievaardigheden, computervaardigheden, sociale vaardigheden, ruimtelijk inzicht, dyslexiehulpmiddelen, ondersteuning bij vreemde talen etc. Er zijn ook modules voor leerlingen die juist meer uitdaging nodig hebben, bijvoorbeeld een module Spaans.

Iedere leerling krijgt aan het begin van het jaar een ontwikkelmap. In deze map zal de leerling (onder begeleiding van de mentor) alle documenten bewaren die bij het ontwikkeluur gebruikt worden: vragenlijst, handelingsplannen, logboek, documenten die tijdens de modulen gebruikt worden etc.

Er is tijdens het ontwikkeluur sprake van een doorlopende leerlijn van klas 1V (wie ben ik?), klas 1 (wat kan ik?) naar klas 2 (waar wil ik heen?).

 

samen een eigen wijze weg vinden