Individueel handelingsplan

Als je problemen hebt op het gebied van leren of gedrag dan hebben die vaak ook invloed op andere gebieden. Voor iedere leerling stellen we daarom een Individueel Handelingsplan op. Dit plan voor zorg op maat wordt besproken met jou en je ouders en enkele keren per jaar geëvalueerd. Het plan vloeit voort uit de informatie die we krijgen uit testen en de ontwikkelingsvoortgang gedurende de periode dat je op De Rotonde zit. De actiepunten uit het Individuele Handelingsplan moeten ertoe leiden dat de problemen verminderd worden of in goede banen worden geleid.

De oudergesprekken worden een aantal keren per jaar gevoerd. Jij bent daar ook bij uitgenodigd.

samen een eigen wijze weg vinden