Lestijden

De Rotonde gaat uit van 50 minuten per les. Vanaf het schooljaar 2016-2017 gelden de volgende lestijden en benamingen (i.v.m. Magister):

1e uur: 8.35 – 8.45 (mentorcontact voor klas 1v t/m klas 3)

2e uur: 8.45 – 9.35

3e uur: 9.35 - 10.25

Kleine pauze: 10.25-10.45

4e uur: 10.45 – 11.35

5e uur: 11.35 – 12.25

Grote pauze: 12.25 – 13.00

6e uur: 13.00 – 13.50

7e uur: 13.50 – 14.40

Kleine pauze: 14.40 -14.50

8e uur: 14.50 – 15.40 uur

9e uur: 15.40 – 15.50 uur (eventueel voor het mentorcontact)

Na het laatste lesuur is er voor de 1v-klassen een mentorcontact van tien minuten. Zie hiervoor het lesrooster van uw kind.

 

samen een eigen wijze weg vinden