Tops klassen

TOPS: Talent Ontwikkeling Praktische sectororiëntatie& Sport

Iedereen bezit talenten, hoe groot of klein deze ook zijn, het enige wat je moet doen is ontdekken waar je talenten liggen en het lef hebben om er mee aan de slag te gaan en met jouw talent mooie dingen te doen.

De Rotonde heeft om die reden gecombineerde sport- en praktische sectororiëntatie klassen.

Behalve aan bewegingsvaardigheden en kennismaken met diverse sporten, beroepen en opleidingen, wordt er aandacht besteed aan talentontikkeling en algemene vaardigheden zoals organiseren, leiding geven, leiding ontvangen en samenwerken.

Deze algemene vaardigheden dragen in hoge mate bij aan de persoonlijke ontwikkeling en indirect aan de schoolresultaten. Ook zaken als gezondheid, conditie en voeding komen aan de orde.

Het aanbod is breed en er wordt gebruik gemaakt van diverse sportaccommodaties, bedrijven en scholen in de omgeving.

Door tijd te geven voor je talentontwikkeling én door een goede beroepsoriëntatie te volgen ben je aan het eind van de tweede klas beter voorbereid op een keuze in één van de sectoren, bijvoorbeeld Diensteverlening & Producten, die bij ons in de bovenbouw wordt aangeboden.
De sport- en pso-klas kent wekelijks drie lessen. Daarin krijg je telkens 4 weken één sport of pso activiteit aangeboden. Je maakt o.a. kennis met: wandklimmen, hockey, schaatsen, tennis, skeeleren, balspelen, zwemmen, mountainbiken, fitness, golf en dans en diverse beroepen en opleidingen (praktische sector oriëntatie).

De frequentie van sport- en pso-activiteiten verschilt. Een leerling die meer gericht is op sport en daarin de uitdaging zoekt, kan een programma aangeboden krijgen waarin de balans tussen sport en pso meer in het voordeel van het eerste doorslaat. Het ligt voor de hand dat de leerling die minder op sporten gericht is, meer de balans zoekt richting meer pso activiteiten. Hun sportonderdelen zullen ook meer in het teken staan van eenvoudiger bewegingsonderwijs en de sporten worden daarop aangepast.

De sport- en pso-klassen bestrijken de volgende leerjaren:

  • 1v, 1e en 2e klas
  • prima voorbereiding op VMBO-richting dienstverlening & producten
samen een eigen wijze weg vinden