Voorbereidende klas

Om de aansluiting met de basisschool goed te laten verlopen volgen veel leerlingen van De Rotonde een extra brugjaar. Je begint bij ons dus niet in de eerste klas maar in de 1V-klas.

Het programma van dit jaar richt zich specifiek op het inhalen van leerachterstanden en er wordt aan de zwakke plekken in je persoonlijk functioneren gewerkt, zodat de kans op succes in de volgende klassen groter is.

Natuurlijk beiden we alle mogelijkheden van het reguliere VMBO. In de onderbouw, die bij ons dus uit 3 leerjaren kan bestaan, wordt het volledige programma van de vernieuwde onderbouw behandeld

 

samen een eigen wijze weg vinden