Werkboeken

Inname werkboeken:

De Rotonde is een vijfjarige VMBO-school, in tegenstelling tot andere VMBO scholen die vierjarig zijn. Dat betekent dat er bij sommige vakken met hetzelfde werkboek in verschillende leerjaren wordt gewerkt. Bijvoorbeeld: een leerling heeft een werkboek van het vak mens en maatschappij zowel in klas 1v als in klas 1 nodig. De vakdocent neemt daarom aan het einde van het schooljaar dit werkboek (voorzien van naam) in. Het komt echter regelmatig voor dat leerlingen de werkboeken niet inleveren, waardoor ze het schooljaar daarna zelf een nieuw werkboek moeten bestellen. Het is goed om gezamenlijk er op te letten dat uw kind het werkboek (voorzien van naam) inlevert zodat er geen extra bestelling hoeft plaats te vinden. Bij nieuwe leerlingen wordt uiteraard het benodigde werkboek - net zoals alle andere leer- en werkboeken - geleverd, nadat u de bestelling geplaatst heeft.
samen een eigen wijze weg vinden