Magister (ouderportaal ouderbijdrage)

Via deze pagina kunt u inloggen in Magister (ons nieuwe leerlingvolgsysteem) en in het ouderportaal. Dat laatste is uitsluitend bedoeld om de vrijwillige ouderbijdrage te kunnen betalen.

Digitaal betalen van vrijwillige ouderbijdrage
Direct inloggen op het ouderportaal (alleen voor digitaal betalen)

Op het ouderportaal staat een overzicht van diensten en activiteiten. U kunt aangeven of u van bepaalde diensten/activiteiten gebruik wilt maken. U kunt deze diensten/activiteiten, de zogenoemde vrijwillige ouderbijdrage, via Ideal of internetbankieren betalen. Let op: zowel de leerlingen van klas 1v en 1 moeten 'leerjaar 1' aanvinken.
De betaling van deze voorzieningen en deelname aan deze activiteiten is wettelijk niet verplicht. Als u besluit om niet te betalen, zal uw kind ook niet van deze diensten gebruik kunnen maken en/of zal uw kind uitgesloten worden van deelname aan de activiteiten. Als deze activiteiten binnen onderwijstijd gehouden worden, krijgt uw kind een vervangend onderwijsprogramma aangeboden. 
Als u de vrijwillige ouderbijdrage niet via het ouderportaal kan betalen, bijvoorbeeld door technische storingen of omdat u niet in het bezit bent van een computer en/of internetverbinding, dan kunt u contact opnemen met de school: 076-5218268. We kunnen dan in overleg een andere wijze van betaling regelen.

Magister 6

Magister 6 is platformonafhankelijk waardoor het op pc, laptop, smartphone én tablet snel benaderbaar is vanuit de browser. De lay-out van het scherm kan naar persoonlijke voorkeur worden ingericht door het gebruik van widgets. De userinterface is gewijzigd en de grafische vormgeving is volledig vernieuwd.

Leerlingen worden meteen geïnformeerd over hun laatst behaalde cijfers en kunnen inzage krijgen in de berekening van een gemiddelde. Ook het actuele rooster en eventuele berichten en mededelingen zijn direct in te zien. Ouders kunnen vakken selecteren waarvan ze de cijfers en gemiddelden wensen te zien.

Inloggen in Magister 6

samen een eigen wijze weg vinden