Ouderraad

De ouderraad is actief sinds april 2012 en bestaat uit 5 ouders die 6 tot 8 keer per jaar overleg hebben met de directie van de school. Een aantal geïnteresseerde ouders sluit dit jaar bij de ouderraadsvergaderingen aan, zodat zij volgend jaar het stokje van drie van ons kunnen overnemen. Heb je hier ook interesse in, laat het ons dan weten via het e-mailadres: OuderraadDeRotonde@rocwb.nl.

Onze taak is tweeledig:

  1. Formeel: over een aantal zaken wordt advies gevraagd aan de ouderraad en over een aantal zaken moet instemming gegeven worden door de ouderraad. Denk daarbij aan o.a. de hoogte en bestemming van de ‘vrijwillige’ financiële bijdrage en de kosten voor schoolboeken en – materiaal.
  2. Informeel: 
    - klankbordfunctie voor de directie van de school.
    - jaarlijks organiseren wij een informatiebijeenkomst voor de ouders

We proberen zoveel mogelijk aanwezig te zijn bij schoolactiviteiten waar ook de ouders bij aanwezig zijn. Zoals de introductie-ouderavonden, de reguliere ouderavonden, de nieuwjaarsborrel van de 1V en de open dag.

Via de site van de school houden wij je op de hoogte van onze activiteiten. De verslagen van de ouderraadsvergaderingen worden op het ouderportaal geplaatst.

Heb je als ouder zaken waarvan je wilt, dat de ouderraad die bij de directie aan de orde stelt, stuur dan een e-mail naar OuderraadDeRotonde@rocwb.nl. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact op.

De huidige leden van de Ouderraad zijn:

Debora Witlox (voorzitter)
Miriam de Wit (secretaris)
Hannie van de Goorbergh (penningmeester)
Edward Chel (afgevaardigde ROC brede ouderraad)
Sandra Goossens (lid)
Margreet de Crom (lid)


Onderste rij van links naar rechts: Miriam de Wit, Hannie van de Goorbergh, Sandra Goossens

Bovenste rij van links naar rechts: Debora Witlox, Edward Chel, Margreet de Crom

samen een eigen wijze weg vinden