Verzuimbeleid

Verzuimbeleid

Vanaf het schooljaar 2015-2016 hanteert De Rotonde aangescherpt beleid met betrekking tot te Laat in de les en ongeoorloofd verzuim. De school neemt deze beslissing om preventieve redenen. We beogen hiermee een betere discipline van leerlingen en de school om de aanwezigheid van leerlingen in de les te verbeteren en risico op uitval te voorkomen.We maken hierbij gebruik van de regelgeving die in de regio wordt gehanteerd, aangevuld met regels die de school ontwikkeld heeft. U vindt dit beleid op de sub-pagina "Te laat en ongeoorloofd verzuim" in het menu hiernaast.

Daarnaast heeft De Rotonde beleid op het gebied van vaak en langdurig ziekteverzuim. Dit beleid vindt u op de sub pagina "Vaak of langdurig ziek" in het menu hiernaast.

Update februari 2016: Een leerling, die eerder ziek gemeld is, dient door de ouder(s)/verzorger(s) beter gemeld te worden. Dat doet u d.m.v. het formulier "betermelding na ziekte", dat u voortaan in de map "Ouders" vindt. De betermelding wordt gedaan op de dag dat uw zoon of dochter weer op school is. Het formulier moet ingeleverd worden bij mevrouw Hendriks in lokaal 9.


samen een eigen wijze weg vinden