De Gezonde School

De Rotonde omarmt de richtlijnen van De Gezonde School en wil graag, in het belang van onze leerlingen, voldoen aan de door De Gezonde School gestelde richtlijnen. In dit document leest u daar alles over.

Zie ook:
samen een eigen wijze weg vinden